top klein1

Voorbeeldbrief aansprakelijkheid stelling

Als u geconfronteerd wordt met een verborgen gebrek bij de door u aangekochte woning, is het zaak de verkoper op de juiste wijze in gebreke te stellen. Wij stelden daartoe een juridisch correcte voorbeeldbrief voor u op. De tekst daarvan treft u hieronder aan. U kunt de voorbeeld brief ook in een bewerkbaar Word bestand bij ons bestellen door te klikken op: voorbeeld brief verborgen gebreken.

 

=============================================================================

 

AANGETEKEND

De heer/mevrouw……..

Straat

(postcode) Woonplaats

inzake: gebreken aan gekochte woning

Woonplaats, datum……….

Geachte heer/ mevrouw ………………….,

Wij wenden ons tot u inzake het navolgende.

U heeft op ……………….. 20… een koopovereenkomst met ons gesloten inzake de verkoop en levering van uw voormalige woning aan de ………straat nr … te ………………… Deze woning is door u aan ons in eigendom overgedragen op …………………. 20….

U was er op grond van de wet (ex artikel 7:17 BW) en de koopovereenkomst toe gehouden

een woning aan ons te leveren die voldoet aan die eigenschappen die wij redelijkerwijs mochten verwachten. Wij mochten in ieder geval verwachten dat de woning die eigenschappen bezit die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van de woning.

Helaas hebben wij moeten ondervinden u te kort geschoten bent in de nakoming van uw verplichting een woning te leveren die geschikt is voor normaal gebruik. Wij hebben namelijk diverse ernstige gebreken aan de woning moeten constateren. Het betreft ondermeer de hierna volgende gebreken.

-

-

-

-

Gegeven de ernst van de gebreken en uw aansprakelijkheid, zult u kunnen begrijpen dat wij ons niet bij het bestaan van de gebreken kunnen neerleggen. Wij verzoeken, en voor zover nodig sommeren, u daarom binnen uiterlijk …….( noem een redelijke termijn) dagen de genoemde gebreken op uw kosten te (laten) herstellen. Voor zover vereist stellen wij u uitdrukkelijk in gebreke.

Indien u aan bovenstaande sommatie geen gevolg geeft, achten wij ons gerechtigd de gebreken door een derde te laten herstellen en alle hiermee gepaard gaande kosten op u te verhalen. Wij zullen ons dan wenden tot de gespecialiseerde advocaten/juristen van www.verborgen-gebreken.net .

Vooralsnog spreken wij de hoop uit dat u gevolg geeft aan ons verzoek tot herstel van de gebreken.

Een exemplaar van dit schrijven sturen wij u tevens per gewone post.

Hoogachtend,

…………………………

Afzender

[Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

[E-mail]

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag